Vijftig redenen om te kiezen voor een ander vak.

29. Invoering continuroosters.

In hun eindeloze streven om het ouders naar de zin te maken en te concurreren met andere scholen gaan steeds meer directies een zogenaamd continurooster invoeren. Hierbij kiest men het liefst voor een model waarbij de tussenschoolse opvang kan worden afgeschaft en jij ook ‘tussen de middag’ nog even een tijdje samen met jouw klas kunt gaan zitten lunchen. Dat je recht hebt op pauze zonder leerlingen, wordt daarbij gemakshalve vergeten. Veel leerkrachten, die in deze situatie zijn beland, klagen over de werkdruk en het gebrek aan ‘een ogenblikje zonder kinderen’.

30. Je moet er wel rekening mee houden, dat je relatief vaak leerlingen in jouw groep krijgt, die eigenlijk niet op de gewone basisschool thuishoren.

De wet op het Passend Onderwijs heeft ervoor gezorgd, dat in elke groep wel gemiddeld genomen drie leerlingen zitten met meer of minder ernstige gedragsproblematiek. Daar moet je wel bewust voor kiezen, want anders ga je er aan ‘onderdoor’. Vroeger kon je kiezen om leraar in het speciaal onderwijs te worden. Nu word je dat automatisch. Dus ga er dan ook vanuit, dat die kinderen jouw lessen verstoren, jouw administratieve last verhogen, een groter appel doen op jouw pedagogische en didactische vaardigheden en niet te vergeten jouw stressbestendigheid. Maar wees gerust. Betere leerkrachten dan jij, zijn als gevolg van deze wet al in de ziektewet beland.

31. Overigens moet je er ook niet op rekenen, dat jouw schoolleiding en jouw IB-er van mening zijn, dat jij verstand hebt van leerlingen.

Als jij aangeeft, dat jij een leerling niet kunt handelen, dan is dat steevast jouw schuld. “Het kind kan er niets aan doen en jij schiet tekort”. Directie en IB-er laten vervolgens een gigantische batterij aan extra uit te proberen luchtballonnetjes op jou los en gaan daarmee net zo lang door, tot jij bent afgeknapt en in het gekkenhuis zit. De betreffende leerling blijft wel gewoon op school en begint daarna met het overspannen maken van jouw opvolger.

32. Door het enorme tekort aan leerkrachten kiest de directie er ook vaak voor om mensen met minder kennis en minder kwaliteit voor de groep te zetten.

Dat levert conflicten, onrust en rechtsongelijkheid op binnen het team. Een onderwijsassistent of een student in opleiding die een groep “moet draaien”. Je voelt op je klompen aan, dat dit gaat schuren. En nog steeds gaat die manager niet zelf voor de groep. Immers, “het werk blijft liggen!”.