Vijftig redenen om te kiezen voor een ander vak.

17. Verwacht niet te veel van opleiders en “onderwijsgoeroes”.

Dit is een beroepsgroep waar je veel te veel mee te maken krijgt. Directies gebruiken deze duurbetaalde cursusleiders om hun scholingsplan in orde te krijgen. Je herkent hen aan de flap-over en de gele post-it papiertjes. Een enkeling weet intussen ook hoe je een PowerPoint op het digibord kunt vertonen.

18. Verwacht ook niet veel van de politie of wijkagent.

Die hebben het te druk met snelheidsovertreders bekeuren. Af en toe komt er eentje een kopje koffie bietsen. Vooral als het buiten koud is.

19. Werken in het onderwijs betekent, dat je vaak meer dan 8 uur moet werken.

Vooral voorbereiding van lessen en het nakijkwerk kost meer tijd dan je denkt. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen, dat een baan van 40 uur per week in de praktijk voor veel leerkrachten wel 50 uur of meer betekent.

20. Je krijgt te maken met een enorme ‘datamuur’.

Alles moet geregistreerd worden. Van een gesprekje met een kind tot de uitgebreide ontwikkelingsperspectieven van jouw leerlingen.