Vijftig redenen om te kiezen voor een ander vak.

13. Je kunt lang niet altijd rekenen op steun vanuit wijkteams en samenwerkingsverbanden.

Er is steeds te weinig geld beschikbaar voor de wijkteams en de jeugdzorg. Bovendien moet men daar ook uitvoering geven aan de wet op het passend onderwijs. Het gevolg is, dat de wijkteams en de samenwerkingsverbanden uitermate traag werkende instanties zijn, die jou nauwelijks daadwerkelijk helpen met jouw leerlingen. Vergeet niet, dat hun doel is om de leerling zo lang mogelijk bij jou op school te houden.

14. Je kunt lang niet altijd rekenen op steun vanuit de leerplichtambtenaar.

De leerplichtambtenaar hielp vroeger met het bestrijden van ongeoorloofd verzuim en trad op bij uitwassen, spijbelen e.d. Nu is er een flink tekort aan deze mensen. Ze rommelen veelal wat in de marge. Hopelijk komt dat weer goed.

15. Je kunt absoluut niet meer rekenen op ondersteuning door de rijksinspecteur voor het onderwijs.

De rijksinspecteur komt bijna nooit meer de school binnen. Zij controleren “op afstand” door de besturen te ondervragen. Een bezuinigingsmaatregel als je het mij vraagt. Vroeger gaven inspecteurs nog wel eens goede adviezen.

16. Je kunt al jaren niet rekenen op steun vanuit de overheid en het Ministerie van Onderwijs.

Je ziet hoeveel moeite het kost om bijvoorbeeld de salarissen gelijk te trekken met het V.O. En vergeet niet, alle verslechteringen in het aanzien van het vak zijn begonnen met overheidsbemoeienis.

Maak een Gratis Website met JouwWeb