Vijftig redenen om te kiezen voor een ander vak.

9. Je moet het niet gaan doen vanwege de carrièrekansen.

Je kunt wel verbeteren in salarisschaal, maar er zijn niet echt titels of functies aan gekoppeld. Vele pogingen hiertoe vanuit de overheid zijn al gesneuveld. Men probeerde ‘seniorleerkracht, LA en LB-functies, maar uiteindelijk ben je meester of juf, IB-er of directielid. Daarmee houdt het wel op. Er zijn ook nog functies bedacht zoals opleidings-schoolondersteuner, bouwcoördinator en wat dies meer zij. Uiteindelijk zijn dit vaak ‘bedachte’ baantjes, die voor het salaris niet veel betekenen.

10. Je moet kunnen leven met een zekere mate van onveiligheid.

In een flink aantal gemeenten is het aan te bevelen, dat leerkrachten een cursus zelfverdediging volgen. Ouders en leerlingen worden in toenemende mate agressief en gaan zelfs over tot geweld. Het aantal leerkrachten dat al geslagen, geschopt of bespuugd is, is niet te tellen. En dan hebben we het nog niet over het toenemende verbale geweld. Dat gaat zelfs tot aan doodsbedreigingen toe.

11. Je kunt niet altijd rekenen op een bestuur, dat jou steunt.

Dat lijkt vreemd, maar wees er zeker van, dat de meeste bestuurders alleen maar bezig zijn met cijfertjes om de inspectie te vriend te houden. Jij bent voor hen geen mens, maar slechts een ‘productie-eenheid’

12. Je kunt lang niet altijd rekenen op een directeur, die jou steunt.

De huidige schooldirecteuren zijn al lang niet meer de “eersten onder hun gelijken” . De overheid en de besturen hebben er in de afgelopen decennia voor gekozen om directeuren aan te stellen, die vergelijkbaar zijn in hun ‘kennen en kunnen’ met de managers in het bedrijfsleven. Men acht het niet meer noodzakelijk, dat zo’n basisschooldirecteur ook nog echt verstand heeft van de dagelijkse praktijk in de klas. Het gevolg is, dat die managers van alles bedenken en ‘droppen’ op de arme collega’s in de klas, zonder zich maar enigszins de consequenties van al die bullshit te kunnen realiseren. Het gevolg hiervan is weer, dat er maar heel weinig managers in het basisonderwijs zijn, die ook echt respect van hun leerkrachten krijgen. In tegendeel. De meesten worden veracht en beschimpt.  Spijtig genoeg vaak achter hun rug om. Dat is dan weer een minpuntje voor de integriteit van veel lesgevenden.