Vijftig redenen om te kiezen voor een ander vak.

1. Werken met kinderen en lesgeven aan kinderen gaat niet vanzelfsprekend goed.

Veel leerkrachten merken, dat er naast didactische kennis ook nog orde gehouden moet worden. En wat blijkt?  Orde is niet een vanzelfsprekend iets. En daar komt nog bij, dat ook niet iedereen kan leren om orde te houden. Een groep niet “onder controle krijgen” is éen van de hoofdoorzaken van het ziekteverzuim van leerkrachten. Je komt er al snel achter, dat kinderen heus niet altijd lief zijn.

2. Werken met kinderen betekent ook, dat je met ouders te maken krijgt.

Nu betekent dit niet, dat je altijd maar gedoe met ouders hebt. Als je niet confronteert en de ouders hun zin geeft, dan hou je het best nog even vol. Maar meer voor de hand liggend is het, dat ouders of verzorgers het soms niet met jou eens zijn. En ook nog eens niet open staan voor de wat minder plezierige opmerkingen, die jij over hun kind maakt. Dan zijn de rapen gaar en mag je hopen, dat jouw directeur achter jou gaat staan. Veel ouders geloven onvoorwaardelijk hun eigen kind en accepteren niet, dat je iets vervelend vindt aan hun ‘prinsje’ of prinsesje’. En die ouders weten, dat zij bij jouw slappe directeur een sterk machtsmiddel in handen hebben. Je hoeft meestal alleen maar te dreigen, dat je jouw kind van school haalt en hopla ze krijgen gelijk. Die slappe manager is heel goed in het recht praten van kromme dingen.

3. Werken op school betekent ook, dat je moet samenwerken met collega’s.

Een redelijk voor de hand liggend gegeven, zou je zeggen. Maar schoolteams waar alle “neuzen dezelfde kant op staan”, zijn zeldzaam. Er bestaat geen eigengereider en eigenwijzer volkje dan leerkrachten. Niet zelden ontstaan er hele machtsblokken binnen de lesgevers en niet zelden moet er door directie en bestuur drastisch worden ingegrepen.

4. Werken op school betekent meer dan alleen lessen voorbereiden, lessen geven en lessen nakijken.

Zoals bij de meeste banen heb je als leerkracht een flink aantal taken, verplichtingen en moreel verplichte werkzaamheden, waar je niet op had gerekend.  Te denken valt aan rapporten maken en gespreksavonden bijwonen. Maar denk ook eens aan schoonmaakwerkzaamheden in jouw klas, opruimen van magazijnen, verplichte scholing en soms zelfs corveedienst.